Thanh toán

Cung cấp thông tin liên hệ và giao hàng

Thông tin đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng
Lens SEED 1DayPure for Astigmatism  × 1 1.000.000
Tạm tính thành tiền giỏ hàng 1.000.000
Phí vận chuyển
Thành tiền ( Đã bao gồm VAT ) 1.000.000
  • Tạo đơn hàng và chờ xác nhận.

  • Thanh toán trước, ưu tiên giữ hàng và xử lý đơn hàng nhanh nhất.