Gọng kính Chopard VCHC70 0300(55)

VCHC70030055
Chopard